Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện ra sao? Cần chuẩn bị những gì? Khi đây được xem là một trong những thủ tục gây khó khăn cho nhiều người. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp tất cả các thắc mắc về thủ tục này!

thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trường hợp 1: Không nộp tiền sử dụng đất

Căn cứ Khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà không có một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất thì sẽ được làm thủ tục cấp phép chứng nhận quyền sử dụng đất, không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có đủ các điều kiện sau:

 • Đã có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất.
 • Được UBND cấp Xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định và không xảy ra tranh chấp.
 • Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Trường hợp 2: Có thể thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu chưa thực hiện

Căn cứ khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được làm thủ tục cấp giấy phép sử dụng đất nếu đủ các điều kiện như sau:

 • Hộ gia đình hoặc cá nhân không vi phạm pháp luật về đất đai.
 • Đang sử dụng đất không có giấy tờ nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2014.
 • Được UBND Xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Trường hợp 3: Đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014

Theo khoản 5 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất lấn chiếm sẽ được cấp giấy chứng nhận khi có đủ các điều kiện:

 • Đất không có tranh chấp.

Đất đang sử dụng ổn định trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 1, điểm a và c Khoản 2, điểm b Khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình hoặc cá nhân cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ để làm thủ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các giấy tờ sau đây:

 • Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất theo Mẫu số 04a/ĐK.
 • Các chứng từ thực hiện tài chính, các giấy tờ liên quan đến việc miễn giảm nghĩa vụ tài chính đất đai và tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Ngoài 2 loại giấy tờ chính trên thì tuỳ thuộc vào nhu cầu đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cả 2 quyền trền mà cần chuẩn bị giấy tờ theo từng trường hợp. Cụ thể:

 • Trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất đai thì phải nộp một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 cùng Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 • Trường hợp đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đai thì cần phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đó (thông thường tài sản cần đăng ký là nhà ở).
 • Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì cần chuẩn bị sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng.

Lưu ý: Theo khoản 9 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, người nộp hồ sơ, giấy tờ đề nghị cấp Giấy chứng nhận sẽ được lựa chọn nộp bản sao hoặc bản chính các giấy tờ. Cụ thể:

 • Nộp bản chính giấy tờ.
 • Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật về công chứng và chứng thực.

Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu, xác nhận vào bản sao.

hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất
Hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất

Quy trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 1: Nộp hồ sơ

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về nơi nộp hồ sơ như sau:

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân sẽ nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu (xã, phường, thị trấn nơi có đất).

Cách 2: Không nộp tại UBND cấp xã

 • Hộ gia đình, cá nhân sẽ nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc là cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định UBND cấp tỉnh (bộ phận một cửa).
 • Những nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì sẽ nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thì cơ quan tiếp nhận sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.

Bước 3: Giải quyết

 • Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc theo nhiệm vụ để đăng ký, cấp Sổ đỏ cho người sử dụng đất.
 • Người sử dụng đất sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính như tiền sử dụng đất, phí trước bạ, phí cấp Sổ đỏ,…

Bước 4: Trao kết quả

 • Sau khi UBND cấp huyện quyết định cấp Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ cập nhật thông tin vào Sổ địa chính và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được cấp.
 • Người được cấp sẽ nhận lại bản chính giấy tờ đã được xác nhận và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ và không quá 40 ngày đối với các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hôi khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Trên đây là những thông tin về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cập nhật theo quy định mới nhất. Kita Group hy vọng sẽ giúp bạn đọc nắm rõ những điều cần thiết để thực hiện thủ tục này một cách dễ dàng và nhanh chóng.